De vertoning

Door Onno Zijlstra & Susan ten Heuw

Dit kleurrijke en rijk geïllustreerde boek behandelt de samenhang tussen de hedendaagse samenleving, religie en het individu, en de rol die de (post)moderne kunst daarin speelt. Ondanks de verdiensten van de verlichting en het postmodernisme lijkt het of het westerse individu zijn vrijheid als een last beschouwt en zijn eigen identiteit probeert te verloochenen door te vluchten in consumentisme, groepscultuur, fundamentalisme en virtuele werelden. Onno Zijlstra en Suzan ten Heuw analyseren wat er in de huidige westerse samenleving aan de hand is en proberen te achterhalen hoe het zover is gekomen. Individualisering van de religie speelt daarbij een belangrijke rol en vormt een voedingsbodem voor extremisme en allerlei vormen van spiritualiteit. De auteurs doen een beroep op het verbeeldingsvermogen van het individu. Ze benadrukken het belang van lezen en herlezen, en het stimuleren van creativiteit. Aan de beeldende kunst en de litera tuur kennen ze een belangrijke rol toe, omdat hierin religie tot uitdrukking kan komen en omdat zowel kunst als literatuur als medium van individualiteit kunnen dienen.

Specificaties
2011, Nederlands ISBN 9789089890832 NUR 612
Auteur(s) Onno Zijlstra & Susan ten Heuw
Design Ines Cox, Werkplaats Typografie, ArtEZ University of the Arts
Mede-uitgevers Terra Lannoo
Pagina's 245 p.
Afmetingen 17 × 24 cm
Illustraties Ca. 150 z/w en kleur ills.
Bindwijze Paperback