The Desire of the Medium

Door Marc Boumeester

‘What is the desire of the medium?’ Dat is de retorische en tegelijkertijd fundamentele vraag die Marc Boumeester in dit boek wil beantwoorden. De vraag fungeert als een kader voor het onderzoeken van het samenspel tussen de kunstenaar of ontwerper en het medium tijdens de creatieve handeling. Zij werken samen om datgene wat er niet is ‘zichtbaar’ te maken; een proces waarin de kunstenaar of ontwerper en het medium een gelijke rol spelen. Een groot deel van Marc Boumeester’s denken valt onder affect theory. Dit is een manier om ervaringsdomeinen die buiten het heersende paradigma van representatie vallen (of weigeren daarbinnen te vallen) te begrijpen. Boumeester gebruikt affect theory, die voortkomt uit het Deleuziaanse denken, om nieuwe en hedendaagse concepten te formuleren die in het kunst- en designonderwijs in praktijk kunnen worden gebracht via een operationele stijl die ‘intensive thinking’ wordt genoemd. Het boek biedt vele interessante voorbeelden van educatie en kunstwerken die worden geïllustreerd door afbeeldingen die betrekking hebben op hoe deze theoretische benadering kan worden toegepast in de kunst- en ontwerppraktijk. Onderwijs in kunst en design gaat ook over het ontwerp van onderwijs: wat we leren en hoe we leren, zijn onafscheidelijk.

Specificaties
2018, Nederlands ISBN 9789491444401 NUR 651
Auteur(s) Marc Boumeester
Design Josse Pyl en Jungmyung Lee
Pagina's 320 p.
Afmetingen 16 × 22.5 cm
Illustraties Ca. 50 z/w en kleur ills.
Bindwijze paperback
Papier RecyStar-Color Light Pink Cyclus Offset Chromolux 700