26 maart 2024

We Contain Multitudes is geselecteerd voor De Best Verzorgde Boeken!

We Contain Multitudes is geselecteerd voor De Best Verzorgde Boeken door de studenten jury!

We zijn ontzettend dankbaar voor de inspirerende samenwerking met BEAR ArtEZ voor dit boek. Maar ook met Joakim Derlow voor de illustraties en Chris Lee voor het ontwerpen van het boek!

We Contain Multitudes: Expanding Spaces and Forms of Mentorship within Art Education and Practices is een product van de kwaliteitsafspraken Other Voices, en is gemaakt in samenwerking met BEAR Fine Art en ArtEZ Press. Deze publicatie is een uitnodiging om open en kritisch om te gaan met verschillende artistieke leermethodes als maken, luisteren, praten, onderzoeken, uiten, vragen stellen en samenwerken. De bijdragen tussen de pagina’s laten andere wegen, perspectieven en praktijken zien, die vaak dichterbij zijn dan we denken.

Vind het boek in onze webshop!