27 januari 2023

‘Kunst en de zin van het bestaan’ staat op de longlist van de Socratesbeker! šŸŽ‰

Kunst en de zin van het bestaan is geplaatstĀ op de longlist van de Socratesbeker 2023!Ā De Socratesbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar verscheen. De Socratesbeker wordt uitgereikt inĀ de Maand van de Filosofie.Ā InĀ Kunst en de zin van het bestaanĀ moedigtĀ Onno ZijlstraĀ in woord en ook veel beeld op inspirerende wijze het gesprek aan over de zinvraag in samenhang met het denken over kunst. Hiertoe haalt hij zes denkers voor het voetlicht die in de moderne tijd de zinvraag indringend aan de orde hebben gesteld en de kunst nadrukkelijk bij hun reflecties hebben betrokken: Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche en Wittgenstein. Zij hebben, binnen een gedeelde traditie, sterk uiteenlopende visies. Zo geven zij ons denken houvast en speelruimte tegelijk.ZieĀ hierĀ de volledige longlist en bestelĀ Kunst en de zin van het bestaanĀ hier

Kunst en de zin van het bestaan