Privacy Beleid

ArtEZ Press, onderdeel van ArtEZ hogeschool voor de kunsten, gevestigd aan Onderlangs 9, 6812CE Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ArtEZ Press
Onderlangs 9
6812 CE Arnhem
+31 (0)26 35 35 757

Persoonsgegevens die wij verwerken

ArtEZ Press verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via artezpress@artez.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Telefonisch of e-mailcontact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • ArtEZ Press verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

ArtEZ Press bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam (7 jaar)
 • Adres (7 jaar)
 • Telefoonnummer (7 jaar)
 • E-mailadres (7 jaar)
 • Bankrekeningnummer (7 jaar)

Delen van persoonsgegevens met derden

ArtEZ Press verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ArtEZ Press blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uitzondering hierop zijn cookies waarvoor je expliciet toestemming hebt gegeven.

Cookies

ArtEZ Press gebruikt cookies als je de website bezoekt. Daarmee kan surfgedrag worden opgeslagen en gebruikt bij een volgend bezoek. Tevens maakt ArtEZ gebruik van Google Analytics. Daarmee worden anoniem statistieken over onder meer aantallen bezoekers en bezochte pagina’s bijgehouden, waarmee we de website kunnen verbeteren. Deze statistieken zijn niet te herleiden tot een bepaalde persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en om gegevens over te laten dragen naar u of een ander, door u genoemde organisatie. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar artezpress@artez.nl. ArtEZ Press zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. ArtEZ Press wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ArtEZ Press neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via artezpress@artez.nl.