28 september 2023

Nieuwe Publicatie: ‘We Contain Multitudes: Expanding Spaces and Forms of Mentorship within Art Education and Practices’

In We Contain Multitudes komen inspirerende vragen aanbod als: hoe kunnen we actief worden binnen ons eigen leer- en afleerproces? Wat gebeurt er als we openstaan voor de wijsheid van het lichaam? Of voor de kennis die voortkomt uit gesprekken rond de eettafel? Hoe kunnen we tijd maken om echt te luisteren en niet te begrijpen?

Deze publicatie is een uitnodiging om open en kritisch om te gaan met tal van artistieke leermethoden zoals maken, luisteren, praten, onderzoeken, stemmen, vragen stellen en samenwerken. De bijdragen tussen de pagina’s laten andere wegen, perspectieven en praktijken zien, die vaak dichterbij liggen dan we denken.

Bestel het boek via onze webshop